Η εταιρεία Α. Ισμαήλος ΑΕ, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Mercedes-Benz, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας και τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη, προχωρά στην υλοποίηση του συνεργατικού σχηματισμού Time to Act, που σκοπό έχει να συνδράμει στην προστασία των κατοίκων του Βορείου Έβρου από την νόσο Covid-19, βοηθώντας τους να παραμείνουν ασφαλείς στο σπίτι.

Υλοποιεί τον συνεργατικό σχηματισμό «Time to Act».

Η εταιρεία Α. Ισμαήλος ΑΕ, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Mercedes-Benz, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας και τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη, προχωρά στην υλοποίηση του συνεργατικού σχηματισμού Time to Act, που σκοπό έχει να συνδράμει στην προστασία των κατοίκων του Βορείου Έβρου από την νόσο Covid-19, βοηθώντας τους να παραμείνουν ασφαλείς στο σπίτι.

Το Time to Act λειτουργεί στα πρότυπα του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και η δράση του είναι εθελοντική, ενώ υλοποιείται στα 25 χωριά που αποτελούν τη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου και τη Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου στον Βόρειο Έβρο. Το κόστος της δράσης θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Α. Ισμαήλος ΑΕ, η οποία παρέχει προς χρήση και αυτοκίνητα για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών, ενώ τα έξοδα των καυσίμων για τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων του προγράμματος χορηγεί η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ).