Για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η κοινοπραξία Senfluga, η οποία αποτελεί τον βασικό μέτοχο του ΔΕΣΦΑ, προφέρει 500.000 ευρώ κυρίως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η ActionAid Ελλάς, οι Γιατροί του Κόσμου και η ΙΑΣΙΣ, οι οποίες αναπτύσσουν σημαντική κοινωνική δράση και συνδράμουν τις προσπάθειες της Ελληνικής Πολιτείας για την ανακούφιση του κοινωνικού συνόλου. Μέσω του δικτύου της Senfluga, κατέστη δυνατή η αγορά 90.000 αδιάβροχων χειρουργικών στολών από την Κίνα, οι οποίες θα σταλούν στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες μέρες.