Δύο νέες διοικητικές αλλαγές έλαβαν χώρα στην Interamerican από την 1η Ιουνίου, στους τομείς των ασφαλιστικών εργασιών και της διοίκησης του χαρτοφυλακίου των πελατών του ομίλου. Ο Πάνος Κούβαλης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών Εργασιών και διαδέχεται τον Vincent Teekens.

Ο Π. Κούβαλης, στην πολυετή πορεία του στην Interamerican κατείχε θέσεις ευθύνης στους τομείς του Αναλογιστικού και Underwriting. Το 2017, ανέλαβε επικεφαλής της Anytime, του direct brand της Interamerican ενώ το 2019, στη νέα οργανωτική δομή του ομίλου, είχε την ευθύνη του Mobility and Convenience Tribe Leader.

Παράλληλα, η Linda Nieuwenhuizen αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας Customer Value & Experience και εντάσσεται, ως μέλος, στην Εκτελεστική Επιτροπή της εταιρείας. Οι περιοχές ευθύνης της θα περιλαμβάνουν το Marketing και το Data Analytics Team (DAT).

Η Linda είναι ένα στέλεχος με εκτενή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στην Achmea και ειδικότερα σε περιοχές σχετικές με την ανάπτυξη νέων εργασιών και την ευρύτερη αξιοποίηση του πελατολογίου μιας εταιρείας.