Ο πιο σημαντικός παράγοντας για να μεγιστοποιήσει η κάθε επιχείρηση το κέρδος της ελαχιστοποιώντας, κατά το δυνατόν, το λειτουργικό της κόστος, είναι η μέγιστη αξιοποίηση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της. Το έμψυχο υλικό είναι λοιπόν το κεντρικό θέμα του βιβλίου -όπως δηλώνει ξεκάθαρα και ο τίτλος του- και οι συγγραφείς αναλύουν βήμα προς βήμα τους τρόπους με τους οποίους η διοίκηση μπορεί να λειτουργήσει γόνιμα και αποτελεσματικά προς όφελος κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Έκδοση: Financial Forum, 2008, Σελίδες: 246, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €26 [www.aagora.gr]