Το βασικό όμως ερώτημα που απαντάται στην παρούσα έκδοση είναι πώς η στρατηγική των logistics εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης και πώς μπορεί να συνεισφέρει στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην επίτευξη χαμηλού κόστους.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου πραγματεύεται το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εφοδιασμού. Επίσης, αναλύει τα στοιχεία που συνθέτουν την εξυπηρέτηση πελάτη, τη διαδικασία εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και τις μεθοδολογίες για τμηματοποίηση στην εξυπηρέτηση πελάτη (customer service segmentation).

Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα-προτάσεις έρευνας στον κλάδο τροφίμων με την οποία διερευνάται η επίδραση της στρατηγικής εφοδιασμού στην εξυπηρέτηση πελάτη. Τα ερωτήματα που εξετάζονται είναι:

Διαφοροποιείται η στρατηγική εφοδιασμού αναφορικά με το βαθμό εσωτερικής και εξωτερικής ενοποίησης εφοδιασμού μεταξύ των λιανέμπορων τροφίμων που ανήκουν σε πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις;

Μπορούν οι προμηθευτές τροφίμων να διαφοροποιήσουν την εξυπηρέτηση πελάτη ανάλογα με τη στρατηγική εφοδιασμού που εφαρμόζουν οι λιανέμποροι τροφίμων;

Μπορούν οι προμηθευτές τροφίμων να διαφοροποιήσουν την εξυπηρέτηση πελάτη ανάλογα με τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων τροφίμων;

Το βιβλίο έρχεται να συνδέσει μέσω του μάρκετινγκ, με απλό τρόπο, τις «εισροές» και τις «εκροές» της επιχείρησης που προσδιορίζουν την απόδοσή της και την ανταγωνιστικότητά της. Η ιδιαιτερότητά του βρίσκεται ακριβώς στο ότι δεν εξαντλείται στη διαχείριση των εισροών της επιχείρησης, αλλά προσεγγίζει συστηματικά και τις εκροές, ως προς την ικανοποίηση των πελατών μέσω της εξυπηρέτησής τους.

Η έκδοση απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το μάρκετινγκ και τα logistics, σε επιχειρηματίες, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων με στόχο την επίλυση καθημερινών προβλημάτων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως την εκπόνηση ερευνών για τη μέτρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελάτη, τη διασύνδεση των λειτουργιών μάρκετινγκ και logistics και τη χρήση σύγχρονων στατιστικών μεθόδων.

Για το συγγραφέα
Ο Δημήτριος Θεοδωράς είναι Διδάκτωρ του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε θέματα Διοίκησης Αλυσίδας Εφοδιασμού και Ποιότητας Υπηρεσιών. Έχει διατελέσει στέλεχος Μάρκετινγκ και Εφοδιασμού στον ιδιωτικό τομέα και Ειδικός Επιστήμονας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Σήμερα είναι Λέκτορας στη Σχολή Ικάρων και Σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Έκδοση: Σταμούλη, 2008, Σελίδες: 228, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €22 [www.stamoulis.gr]