Πιστοποιήθηκε στο «Enterprise Marketing Management» της IBM

To Web Analytics έχει ως λειτουργίες την μέτρηση, τη συλλογή, την ανάλυση και την αναφορά δεδομένων απο το διαδίκτυο και στόχο την κατανόηση και την βελτιστοποίηση της χρήσης του διαδικτύου. «Σε μία εποχή που το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την δόμηση της εμπορικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει, οι ανωτέρω λειτουργίες είναι όλο και περισσότερο απαραίτητες για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης και την αύξηση των αποτελεσμάτων της» αναφέρει η εταιρεία σε σχετική της ανακοίνωση.

Και καταλήγει: «Η Digimark επενδύει στην τεχνογνωσία του ανώτερου σε λειτουργίες και πολυπλοκότητα εργαλείου της IBM, γνωρίζοντας ότι τα αντίστοιχα free εργαλεία παρέχουν πολύ βασική πληροφόρηση και τελικά αποτυγχάνουν στην ακριβή μέτρηση του ROI μίας επένδυσης σε διαδικτυακές ενέργειες». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Digimark επεκτείνει την 20ετή της στρατηγική συνεργασία με την IBM όντας μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που της έχει δοθεί η ανωτέρω πιστοποίηση.