Το Sani Resort αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία «World’s Leading Luxury Green Resort» στο πλαίσιο των βραβείων World Travel Awards 2020. Το βραβεία αυτά αναγνωρίζουν το Sani Resort ως τον κορυφαίο προορισμό στον κόσμο που προσφέρει διακοπές υψηλού επιπέδου με αυστηρή τήρηση κριτηρίων αειφορίας, δηλαδή προστατεύοντας και αναδεικνύοντας το περιβάλλον, τις τοπικές κοινότητες και τον άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό προστίθενται πλέον και η ασφάλεια, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα για όλους τους πελάτες του ομίλου, όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.