Σχετικά με τον ρόλο του Μάνατζμεντ στην Ευρωπαϊκή Οικονομία

Το συνέδριο απασχόλησαν θέματα όπως, το παρόν και το μέλλον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η δικτύωση (networking) ως εργαλείο ανάπτυξης στην Ευρώπη, οι νέες απαιτήσεις διοίκησης και επιχειρηματικότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τα θέματα της Καινοτομίας, Παραγωγικότητας, Αριστείας και Βιωσιμότητας. Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ και της European Management Association, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, έκανε ειδική αναφορά στη σύγκλιση που θα πρέπει να υπάρξει μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης σε θεμελιώδη ζητήματα τραπεζικής και φορολογικής ενοποίησης.