Ειδική εκδήλωση και διαβούλευση στην Αθήνα με θέμα την υποχρεωτική και την εθελοντική εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων αναφοράς της εταιρικής βιωσιμότητας πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 19 Απριλίου από την EFRAG (Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) σε συνεργασία με το CSR Hellas και την υποστήριξη των CSR Cyprus, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του ΣΕΒ.

Θέμα της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ο σχολιασμός των προτάσεων της EFRAG για την υποβολή των αναφορών (εκθέσεων) εταιρικής βιωσιμότητας από τις ΜμΕ, όπως προβλέπεται από τη νέα Οδηγία της ΕΕ, CSRD σχετικά με τη διαφάνεια των πληροφοριών αυτών και τη χρήση τους από το χρηματοπιστωτικό τομέα και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Βασικοί ομιλητές της EFRAG είναι οι Chiara Del Prete, EFRAG SR TEG Chair, Elisa Bevilacqua, EFRAG SR Senior Technical Manager και Paolo Mazzeo, EFRAG SR Senior Technical Manager.