Εντάχθηκε στη 15η θέση του S&P 500 Index for Gender Equality

Στις 25 εταιρείες του δείκτη S&P 500 Index for Gender Equality εντάχθηκε η MetLife Inc. για θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, η οποία καταρτίζεται από την Equileap. Συγκεκριμένα, κατέλαβε τη 15η θέση μεταξύ 500 εταιρειών με βάση 19 κριτήρια, μεταξύ των οποίων και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, η καταπολέμηση των ανισοτήτων στις αμοιβές λόγω φύλου, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και η παροχή γονεϊκών αδειών. «Η αποδοχή, η ισότητα και η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας αποτελούν για εμάς αδιαπραγμάτευτες αρχές, με καθοριστικό ρόλο στο πώς αντιλαμβανόμαστε και υπηρετούμε στην πράξη τον εταιρικό μας σκοπό», δήλωσε σχετικά ο Michel Khalaf, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MetLife.