Η Barilla απέσπασε το βραβείο Premiere Catalyst 2021, μέσω των πρωτοβουλιών της για την επιτάχυνση της προόδου των εργαζόμενων γυναικών και τη φυλετική ισότητα. Όπως επισημαίνει, μέσω των πρακτικών της, δημιούργησε ένα πρότυπο εταιρείας που συμπεριλαμβάνει με ισότιμο τρόπο όλους τους LGBTQ+ υπαλλήλους, καθώς επίσης και τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Η Barilla κατάφερε από το 2013 έως το 2020 να αυξήσει από το 8% στο 28% την εκπροσώπηση των γυναικών που αναφέρονται ιεραρχικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου. «Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για εμάς να λαμβάνουμε αυτήν την αναγνώριση από τον Catalyst, για όλες τις προσπάθειές μας να προάγουμε την φυλετική ισότητα στον χώρο εργασίας», δήλωσε ο Claudio Colzani, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Barilla.