Για τη δημοσιοποίηση προγράμματος κατά της διαφθοράς

Ο ΟΤΕ έλαβε 100% όσον αφορά στη δημοσιοποίηση του προγράμματος σε πηγές ανοιχτές για το κοινό, όπως το διαδίκτυο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Ο Γενικός Δ/ντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, Άρης Δημητριάδης, ανέφερε σχετικά: «Στον ΟΤΕ, πιστεύουμε στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες. Η διαφάνεια και η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελούν για μας βασικά ζητούμενα και καθημερινή επιδίωξη».