Η βιομηχανία Μύλοι Δάκου διακρίθηκε στα Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας, Diamonds of the Greek Economy 2020, ως μια από τις δυναμικότερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, τα κριτήρια που πρόσφεραν τη διάκριση στην εταιρεία είναι η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα και η πολιτική εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.