Τους 25 στόχους του σχεδίου δράσης της για τη βιωσιμότητα, στο πλαίσιο του πλάνου της με τίτλο «Κοινωνία 2030: Πνεύμα Ανάπτυξης», ανακοίνωσε η Diageo. Στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα θετικό αποτύπωμα σε παγκόσμιο επίπεδο, έως το 2030, εντός της «Δεκαετίας Δράσης» των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εταιρεία θα επικεντρώσει τη δράση της στην προώθηση της θετικής κατανάλωσης αλκοόλ, την προάσπιση της ένταξης και της διαφορετικότητας και στην πρωτοπορία σε βιώσιμες πρακτικές σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Ο Ivan Menezes, Chief Executive, της Diageo, δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τα επιτεύγματα βιωσιμότητας και υπευθυνότητας της Diageo μέχρι σήμερα και αυτό το νέο, φιλόδοξο σχέδιο δράσης μας προκαλεί να επιτύχουμε περισσότερα κατά την κρίσιμη δεκαετία έως το 2030».