Μάλιστα, η πτώση «πάτησε γκάζι» τον συγκεκριμένο μήνα, ο οποίος έφερε εκλογές και αβεβαιότητα, γεγονός που έκανε ακόμα χειρότερο το κλίμα στην ευρύτερη αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάιο η συνολική πτώση της διαφημιστικής δαπάνης έφτασε το 35,37% σε σχέση με τον Μάιο του 2011, όταν η πτώση Απριλίου του 2012 ήταν 29,90% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011. Η μελέτη των στοιχείων δείχνει ότι μόνο η τηλεόραση συγκράτησε την πτώση της, η οποία έφτασε το 22,02% από τον Μάιο του 2011, όταν η αντίστοιχη πτώση της τον Απρίλιο ήταν 30,18% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011. Μεγάλη ήταν η πτώση όλων των άλλων κύριων μέσων: Περιοδικά -43,65%, εφημερίδες -41,86%, ραδιόφωνο -42,75%.

Στο σύνολο 5μηνου τώρα, το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος του 2012 η πτώση της διαφημιστικής δαπάνης σε όλα τα μέσα ήταν 29,04% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Το 4μηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2012 η πτώση αυτή ήταν μικρότερη, -27,02% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Η συνολική τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη το πρώτο 5μηνο του 2012 έφτασε στα 479.159.363 ευρώ έναντι 675.290.137 ευρώ το πρώτο 5μηνο του 2011. Και πάλι τη μικρότερη πτώση είχε η τηλεόραση (-17,87%), ενώ μεγάλες ήταν οι απώλειες των περιοδικών (-37,95%), των εφημερίδων (-31,23%) και του ραδιοφώνου (-31,02%). Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί και πάλι ότι τα στοιχεία της Media Services αφορούν στην τεκμαρτή δαπάνη και μόνο. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική πτώση της διαφημιστικής δαπάνης είναι πολύ μεγαλύτερη.

Διαφημιστική δαπάνη ανα μέσο – Μάιος 2012
Μέσο Μάιος 2011 Ποσοστά (%) Μάιος 2012 Ποσοστά (%) Μεταβολή (%)
Tηλεόραση 59.295.660 36,24 46.239.177 43,72 -22,02
Περιοδικά 59.533.257 36,38 33.544.876 31,72 -43,65
Εφημερίδες 36.746.877 22,46 21.363.169 20,20 -41,86
Ραδιόφωνο 8.049.792 4,92 4.608.679 4,36 -42,75
(-21,87)
Σύνολο 163.625.585 100,00 105.755.901 100,00 -35,37
Διαφημιστική δαπάνη ανα μέσο – Ιανουάριος – Μάιος 2012
Μέσο Ιανουάριος- Μάιος 2011 Ποσοστά (%) Ιανουάριος- Μάιος 2012 Ποσοστά (%) Μεταβολή (%)
Tηλεόραση 235.972.893 34,94 193.803.978 40,45 -17,87
Περιοδικά 250.807.715 37,14 155.635.380 32,48 -37,95
Εφημερίδες 151.470.561 22,43 104.168.850 21,74 -31,23
Ραδιόφωνο 37.038.968 5,48 25.551.155 5,33 -31,02 (-3,77)
Σύνολο 675.290.137 100,00 479.159.363 100,00 -29,04


Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ
Στις μετρήσεις Μαϊου 2012 δεν συμπεριλαμβάνεται ο ραδιοφωνικός σταθμός Λάμψη, που μετρήθηκε το 2011. Η σύγκριση ίδιων σταθμών δείχνει μείωση δαπάνης ραδιοφώνου για τον Μάιο 2012 κατά 21,87% σε σχέση με τον Μάιο του 2011, ενώ το 5μηνο Ιανουάριος-Μάιος 2012 μείωση κατά 3,77% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.