Με τη συμμετοχή του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Εργασιακό Περιβάλλον» διοργανώνουν στις 25/06, οι Γενικές Γραμματείες Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπ. Εξωτερικών, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπ. Δικαιοσύνης και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Συνέδριο έχει στόχο να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εργασιακό περιβάλλον, με έμφαση στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και να αναδείξει τον ρόλο των επιχειρήσεων στην αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων. Μεταξύ άλλων, σε πάνελ συζήτησης συμμετέχουν οι Πέγκυ Αντωνάκου (Google), Χάρης Μπρουμίδης (Vodafone), Θεοδόσης Μιχαλόπουλος (Microsoft), Nieves Delgado (IBM), Βασίλειος Ε. Ψάλτης (Alpha Bank) και Ειρήνη Νικολοπούλου (Wunderman Thompson).