Την Πέμπτη 23 Ιουλίου

Ο ΣΕΒ, με τη συνεργασία της HellasCert, της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, διοργανώνει ανοιχτή ψηφιακή εκδήλωση, με θέμα «Πιστοποίηση για ανταγωνιστικότερες και δυναμικές επιχειρήσεις», την Πέμπτη 23 Ιουλίου. Στην εκδήλωση θα αναδειχθεί η αξία της πιστοποίησης μέσα από πραγματικές εμπειρίες επιχειρήσεων που κατάφεραν, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα πρότυπα, να επιτύχουν παραγωγικό μετασχηματισμό, αλλά και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και με πλάνο τους κινδύνους από την πανδημία του κορωνοϊού.

Ακόμα, θα δοθούν πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές που μπορούν να υιοθετηθούν από κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, για τον τρόπο που μπορεί να ενταχθεί η πιστοποίηση στον στρατηγικό της σχεδιασμό, πώς να εκκινήσει και τι να προσέξει. Τέλος, στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τόσο οι διεθνείς τάσεις που επικρατούν στην τυποποίηση, δείχνοντας τι να περιμένουν οι επιχειρήσεις στο μέλλον, όσο και ο τρόπος που μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιες στη δημιουργία προτύπων που προσφέρουν λύσεις στις ανάγκες τους.