Ενα 73% των online, ενηλίκων καταναλωτών, πιστεύουν ότι οι διαφημιζόμενοι κάνουν καλύτερη δουλειά σήμερα σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν μαζί τους.

Τα καλά αυτά νέα, προκύπτουν από την πρόσφατη έρευνα «Dimension» της Kantar Media, η οποία μελέτησε τις απόψεις 5.000 ενήλικων online καταναλωτών σε 5 χώρες, αλλά και τις απόψεις 40 ειδικών της βιομηχανίας. Και δεν είναι τα μόνα. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, το 85% των ερωτηθέντων ισχυρίζονται ότι δεν διαφεύγουν της προσοχής τους οι multimedia καμπάνιες τις οποίες αναπτύσσουν τα brands, ενώ δείχνουν να συνειδητοποιούν και ακόμη και να δέχονται θετικά την στόχευση και την σχετικότητα του περιεχομένου. Ένα ποσοστό 78% αναφέρουν να έχουν δει διαφημίσεις τις οποίες αναγνωρίζουν ως ειδικά προβεβλημένες γι’ αυτούς, ενώ 64% προτιμούν διαφημίσεις που έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντά τους.

Φυσικά, τα νέα δεν είναι μόνο καλά. Σε ποσοστό 71% οι ερωτώμενοι συμφωνούν ότι μερικές διαφημίσεις προβάλλονται σε αυτούς με υπερβολική συχνότητα, 55% ότι συχνά οι διαφημίσεις αφορούν σε κάτι που ήδη έχουν αγοράσει, ενώ 20% ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν πάντα ad blocker. Μεταξύ δε όσων λένε ότι χρησιμοποιούν ad blocker, 47% ισχυρίζονται ότι η διαφήμιση εν γένει είναι κάτι που τους αρέσει, εστιάζοντας τη δυσαρέσκειά τους στις πρακτικές της online διαφήμισης.

Τι έχουν να πουν για όλα αυτά οι επαγγελματίες της διαφήμισης; Σύμφωνα με τις απόψεις που κατέγραψε η έρευνα, οι περισσότεροι συμφωνούν και αναγνωρίζουν την ανάγκη βελτίωσης της online διαφημιστικής εμπειρίας. Θεωρούν ότι η «εξάρτηση» από τον αυτοματισμό τροφοδοτεί το retargeting και την υπερβολική συχνότητα εμφανίσεων εις βάρος της μακροπρόθεσμης, brand building στρατηγικής, ενώ εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την έλλειψη δίκαιης και ίσης πρόσβασης στα δεδομένα. Η φράση «not all data is equal» χρησιμοποιήθηκε από πολλούς στο πλαίσιο της έρευνας, δηλώνοντας ότι, απλά και μόνον επειδή κάτι μπορεί να ποσοτικοποιηθεί, δεν σημαίνει ότι είναι κατ’ ανάγκη ακριβές και αντικειμενικό.

Διαφημιστές και διαφημιζόμενοι αισθάνονται σήμερα εν μέρει «δέσμιοι» των αριθμών. Ενώ αναγνωρίζουν τις παθογένειες του συστήματος και βλέπουν μπροστά τους το ρίσκο του ανεπανόρθωτου τραυματισμού της εμπειρίας του χρήστη, ωστόσο εμφανίζονται ανήμποροι να αντιδράσουν. Δύσκολα μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει τους αριθμούς που ορίζουν αποφάσεις και budgets. Πολλοί από τους επαγγελματίες δήλωσαν ότι η εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα -ιδιαίτερα στο planning- είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, ενώ πιστεύουν ότι ο κόσμος της επικοινωνίας έχει γίνει υπερβολικά περίπλοκος στη διαχείρισή του, με την πρόκληση πλέον να έγκειται στη δημιουργία ομάδων με ανθρώπους πολλών διαφορετικών εξειδικεύσεων…