Μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεσμεύεται ότι θα επιτύχει η PwC, σε παγκόσμιο επίπεδο, έως το 2030. Η δέσμευση περιλαμβάνει την υποστήριξη των πελατών για τη μείωση των δικών τους εκπομπών, καθώς και τη μείωση εκείνων που απορρέουν από τις λειτουργίες και τους προμηθευτές του παγκόσμιου δικτύου της PwC.

Παράλληλα, δεσμεύεται για την απαλλαγή των λειτουργιών της από εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιωτικού αποτυπώματος, και την κλιματική ουδετερότητα στους υπόλοιπους τομείς, όπου έχει επίδραση, μέσω της υλοποίησης επενδύσεων σε έργα απορρόφησης των εκπομπών άνθρακα.

Ο Bob Moritz, Πρόεδρος του παγκόσμιου δικτύου της PwC, ανέφερε: «Από ανθρωπιστική, αλλά και οικονομική σκοπιά, είναι προς όφελος όλων μας να επιδιώξουμε συστημικές αλλαγές που θα αποτρέψουν την κλιματική καταστροφή και θα ξεκλειδώσουν τη δυνατότητα της πράσινης ανάπτυξης».