Σημαίνει ότι, εκτός από CSR Managers στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, έχουμε και έναν διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών και σε επίπεδο ΕΚΕ. Η προσφορά πληθώρας προτύπων και μοντέλων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ΕΚΕ και των επιδόσεων των εταιρειών στο θέμα της αειφορίας, σημαίνει ακριβώς ότι υπάρχει η αντίστοιχη αγορά γι’ αυτά.

Η ύπαρξη μιας αναπτυσσόμενης αγοράς εργαλείων υποστήριξης των εταιρειών στον τομέα της ΕΚΕ, σημαίνει από μόνη της μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των εταιρειών στο κομμάτι αυτό, κι αυτά είναι καλά νέα. Σημαίνει επίσης ότι γίνεται όλο και πιο σαφής, η άμεση σύνδεση του επιχειρηματικού σκοπού και της επιτυχίας σε επίπεδο επιχειρηματικών στόχων, με την ΕΚΕ. Συγκριτική μελέτη της Human Resources Management μεταξύ εταιρειών που εκπονούν ισχυρά προγράμματα αειφορίας και εταιρειών χωρίς καθόλου, ή με ελάχιστη δράση στον τομέα αυτό, δίνει ενδιαφέροντα νούμερα: Το ηθικό των εργαζομένων στην πρώτη ομάδα εταιρειών ήταν κατά 55% πιο ανεβασμένο, οι επιχειρηματικές διαδικασίες κατά 43% πιο αποδοτικές, η εταιρική εικόνα 43% ισχυρότερη και το employee loyalty 38% πιο πάνω.

Αν λάβουμε υπόψιν τις θεωρίες που λένε ότι όσο πιο «engaged» είναι το ανθρώπινο δυναμικό, τόσο καλύτερη είναι η επιχειρηματική απόδοση (έως και 4 φορές) και εάν θεωρήσουμε σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντική παράμετρο «δέσμευσης» των εργαζομένων στην επιχείρηση, τότε η ΕΚΕ αναδεικνύεται σίγουρα σε μοχλό επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το αίτημα λοιπόν για την ανάπτυξη μεθόδων που θα μετρούν το CSR με αξιόπιστο τρόπο και με τρόπο που θα επιτρέπει τη σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ των εταιρειών, παραμένει. Από την άλλη, τα πιο ενδιαφέροντα νέα, είναι η ενίσχυση διεθνώς της τάσης στενότερης συνεργασίας μεταξύ του CSR και του Marketing. Καθώς οι μεγαλύτερες ομάδες stakeholders (εργαζόμενοι, καταναλωτές κ.α.), συνήθως δεν διαβάζουν απολογισμούς, οι εταιρείες αρχίζουν να ενδιαφέρονται περισσότερο στο να επικοινωνήσουν απευθείας και με πιο εύληπτο τρόπο, τις δράσεις τους στα κοινά αυτά. Enter Marketing λοιπόν.

Οι διεργασίες που είναι σήμερα σε εξέλιξη και αφορούν στο CSR, είναι εξαιρετικά δυναμικές. Πέρα από τις τάσεις που αποτυπώσαμε πιο πάνω, σ’ αυτό το τεύχος έχουμε κι άλλα ενδιαφέροντα νέα, όπως μας τα αποκαλύπτει η Αναστασία Σιδέρη της Coca Cola SE Europe σε συνέντευξή της. Η συζήτηση για τη νέα εποχή του CSR έχει ανοίξει και δεσμευόμαστε όχι μόνον να την παρακολουθήσουμε, αλλά και να την τροφοδοτούμε…