Η Cream υπογράφει τη νέα καμπάνια για τα Pitatakia, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με την Alfa.