Η ΙΔΕΑ Η νέα καμπάνια της Ελλα-Δικά Μας στόχο έχει να προβάλει το Σήμα της Πρωτοβουλίας. Η κύρια ιδέα από την οποία αντλεί έμπνευση η καμπάνια, που φέρει την «υπογραφή» της Cream, είναι το πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ότι ένα προϊόν είναι ελληνικό.

Τέσσερα διαφημιστικά σποτ περιλαμβάνει η νέα καμπάνια, με «πρωταγωνιστή» κάθε φορά ένα διαφορετικό προϊόν, αναδεικνύοντας τους ποικίλους κλάδους που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες-μέλη της Ελλα-Δικά Μας.

Η στρατηγική της καμπάνιας έχει δομηθεί, τονίζοντας την έδρα, την παραγωγή και την ιδιοκτησία ως τα βασικά κριτήρια για την αναγνώριση των προϊόντων. Επιστρατεύοντας το χιούμορ, η καμπάνια επιβεβαιώνει στον καταναλωτή ότι το προϊόν που φέρει το Σήμα Ελλα-Δικά Μας είναι ελληνικό. Έτσι, η καμπάνια κλείνει με το μήνυμα: «Ελλα-δικά μας. Άρα είναι Ελληνικό».