• Οι καταναλωτές ωριμάζουν και (δύνανται να) γνωρίζουν σχεδόν τα πάντα. Κερδίζουν status, δηλαδή κοινωνική αποδοχή και καταξίωση, όχι μέσω της απόκτησης αγαθών αλλά μέσω της αναγνώρισης των ικανοτήτων τους και της στάσης ζωής που υιοθετούν.
• Η οικονομική κρίση, το αυξανόμενο άγχος και η καταστροφή του περιβάλλοντος οδηγούν σε αναθεώρηση της αντιλαμβανόμενης σχέσης μεταξύ κατανάλωσης και ευτυχίας.
• Η ταχύτητα ζωής, το πλήθος επιλογών και η τεχνολογική ανάπτυξη γεννούν την ανάγκη απλοποίησης της καθημερινότητας και νέους τρόπους ικανοποίησής της.
Σε αυτό το πλαίσιο, παραθέτω κάποιες από τις τάσεις που δημιουργούν ευκαιρίες για τα brands που φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή.

Διαφάνεια, τιμιότητα, προσφορά: Οι οικονομική κρίση δεν φέρνει μόνο αλλαγές σε στάσεις ζωής αλλά αυξάνει την καχυποψία απέναντι σε επιχειρήσεις και brands. Αυτά που θα συμπεριφερθούν με ευθύτητα, τιμιότητα, ευαισθησία και γενναιοδωρία, θα αποκτήσουν πλεονέκτημα κερδίζοντας την εκτίμηση των καταναλωτών αλλά και βοηθώντας τους να ξεχωρίσουν. Αυτή η τάση θα επηρεάσει κάθε γραμμή του marketing plan και την πρακτική τιμών και εκπτώσεων.

Απλοποίηση και γνώση: Όσο η ζωή και η κατανάλωση γίνεται πιο σύνθετη, τόσο περισσότερο απαιτείται από τα brands να βοηθούν τους καταναλωτές στην επιλογή και στη χρήση τους. Έτσι νιώθουν κι αυτοί ειδήμονες και με τη σειρά τους επηρεάζουν τους γύρω τους.

Σύμπτυξη πραγματικού και εικονικού: Δεν νοείται πια έξω κόσμος και Διαδίκτυο. Οι δύο κόσμοι συμπτύσσονται και τα brands παύουν να τοποθετούν τις ενέργειες στο Διαδίκτυο ως ξεχωριστή γραμμή στο ετήσιο πλάνο ενεργειών τους.

Υγεία και ισορροπία: Η αντιλαμβανόμενη αξία τους συνεχίζει να αυξάνεται και δεν αφορά μόνο στη θεραπεία ασθενειών. Τα brands που συμβάλλουν στην πρόληψη και συνεισφέρουν σε ένα πιο υγιή, ισορροπημένο, αλλά και τελικά χαρούμενο και απολαυστικό τρόπο ζωής, βρίσκουν θετικό πεδίο δραστηριότητας.

Πράσινη ταυτότητα: Η περιβαλλοντική προστασία περνάει από τα «πρέπει» στα «θέλω». Τα brands δεν υποστηρίζουν πια δράσεις τρίτων αλλά υιοθετούν σε κάθε επίπεδο μια συνεπή ταυτότητα και καθημερινή λειτουργία και παράλληλα, ενισχύουν την «οικολογική» εικόνα των καταναλωτών τους. Η τεχνολογία συνεισφέρει ώστε το «πράσινο» να μην είναι ακριβότερο, ούτε να απαιτεί συμβιβασμούς.

Ελευθερία: Η πρόσβαση στη χρήση κάποιων αγαθών και υπηρεσιών γίνεται σημαντικότερη από την ιδιοκτησία τους. Χωρίς να αναλάβουν την ευθύνη, το φόρτο ή το κόστος που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, οι καταναλωτές προτιμούν να νοικιάσουν ή να μοιραστούν με άλλους διαμονή, μεταφορικά μέσα, τσάντες, κοσμήματα, βιβλία, video games κι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.