Είναι προφανές ότι οι δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αξιολογούνται πρωταρχικά με βάση τα οφέλη που δημιουργούν για την κοινωνία. Κατά τη γνώμη μου όμως, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η σημαντική αξία που μπορούν να δημιουργήσουν και για την ίδια την επιχείρηση. Και εδώ είναι που υπεισέρχεται το Citizenship Branding.

Το Citizenship Branding επιζητά να ευθυγραμμίζονται οι πρακτικές ΕΚΕ μιας επιχείρησης με το brand της. Για την ακρίβεια, οι εταιρικές πρακτικές να προκύπτουν από τις υποσχέσεις που δίνει το brand, από τις αξίες του, από την προσωπικότητά του. Σκεφτείτε το σαν μια προσπάθεια να ταυτιστεί το mission statement της εταιρείας με το brand proposition. Εφόσον συμβεί αυτό, τα οφέλη μεγεθύνονται και για τις δύο πλευρές. Ο σκοπός των ενεργειών ΕΚΕ γίνεται πιο εύκολα κατανοητός τόσο από την κοινωνία όσο και από τους εργαζόμενους στην εταιρεία, δημιουργώντας θετική προδιάθεση, συμμετοχή και, τελικά, πιο μακροχρόνια δέσμευση και από τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, η επιχείρηση αξιοποιεί στις δράσεις ΕΚΕ τις βασικές γνώσεις και ικανότητές της, τα δίκτυά της, τις παραγωγικές της υποδομές, επιτυγχάνοντας αφενός οικονομίες και αφετέρου, βελτιωμένη ποιότητα. Έτσι, το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο και καλύτερο και άρα αυξάνονται τόσο η κοινωνική προσφορά, όσο και η θετική εταιρική φήμη. Το brand της επιχείρησης με τη σειρά του, γίνεται πιο πειστικό αναφορικά με τις υποσχέσεις που δίνει και τις αξίες που εκπροσωπεί και αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, στο να συνεχίζει να δρα κοινωνικά επωφελώς. Η ανατροφοδοτούμενη ροή είναι προφανής και δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση, κάνοντας το «καλό», να βελτιώνει συνεχώς τη θέση της και στην αγορά και στην κοινωνία.

Ζούμε μια πολύ ανταγωνιστική περίοδο όπου οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με το όλο και πιο μικρό πορτοφόλι του καταναλωτή. Σε αυτό το περιβάλλον η δημιουργία εμπιστοσύνης θα προέλθει από όλα τα μέτωπα: την τιμή, την ποιότητα, το εύρος επιλογής και πλέον και τις αξίες. Τα τρία πρώτα απλά θα αποτελούν προϋποθέσεις εισόδου στην αγορά. Όμως, η απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση των όλο και πιο απαιτητικών νέων κοινών, θα είναι η πίστη σε κοινές αξίες και πεποιθήσεις.