Ο όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea διακρίθηκε για τη στρατηγική επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων σχετικά με τις δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας στα PR Awards 2024, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου από την Boussias Events, με παρουσία 350 εκπροσώπων εταιρειών, ακαδημαϊκών και θεσμικών φορέων. Συγκεκριμένα, ο όμιλος Affidea σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην ενότητα «Best PR Campaign» και κατέκτησε το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία δραστηριοποίησής του, Health, Pharma & Wellness.

Ο όμιλος, στο πλαίσιο στρατηγικού πλάνου, επενδύει σε πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της πρόληψης και την προαγωγή της υγείας, με στόχο την εξοικείωση του γενικού πληθυσμού με τα οφέλη των προληπτικών ελέγχων και την ανάπτυξη του αλφαβητισμού σε θέματα φροντίδας της υγείας (health literacy).

Η στρατηγική πρόληψης της Affidea έχει στόχο να γίνει προορισμός και brand επιλογής για εξετάσεις πρόληψης, με άξονες την ενημέρωση και εκπαίδευση με καμπάνιες που επικεντρώνονται σε θέματα υγείας, την έγκαιρη ανίχνευση με διενέργεια δωρεάν check up, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την ενεργή διαχείριση της υγείας από τους εξεταζόμενους, καθώς και τις συνεργασίες με εταιρείες και συνεργαζόμενους φορείς για εξατομικευμένα προγράμματα πρόληψης (brand partnerships).