Στην ανάπτυξη, την προσθήκη νέων προϊόντων, τον εξορθολογισμό κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων εστιάζει η ΜΕΒΓΑΛ, όπως ειπώθηκε και στην πρόσφατη ετήσια γενική τακτική συνέλευση μετόχων. Η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, Μαίρη Χατζάκου, προέβη σε ανάλυση των ποσοτικών μεγεθών του 2019 και ανέδειξε την ευαισθησία και το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της για το 2019 διαμορφώθηκε στο ποσό των 113.667 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,68% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον ολοκληρώθηκαν επενδύσεις ύψους εννέα εκατ. ευρώ για τα έτη 2017-2019 και σχεδιάζεται νέο επενδυτικό πλάνο για την επόμενη πενταετία.

Μετά το πέρας της συνέλευσης ο Πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ, Χριστόδουλος Αντωνιάδης, δήλωσε: «Η καλή πορεία της ΜΕΒΓΑΛ, που επί δεκαετίες κερδίζει σταθερά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οφείλεται στους ανθρώπους της, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω. Στους εργαζόμενους, στους μετόχους, στα διοικητικά στελέχη, στους κτηνοτρόφους και σε όλους τους συνεργάτες της εταιρείας».