Στη σημερινή συγκυρία, η τεχνολογία συνεισφέρει…

Στα προφανή, που είναι η διατήρηση της επικοινωνίας, η εξασφάλιση της συνέχισης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και η επιτάχυνση διαδικασιών. Η σωστή (αλλά με μέτρο!) χρήση της μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε ένα από τα πολυτιμότερα -μετά την υγεία- αγαθά: το χρόνο.

Ο σύμμαχος μου στην κρίση που διανύουμε είναι…

Πρώτα από όλα η οικογένειά μου, οι δικοί μου άνθρωποι στους οποίους πάντα στρέφομαι στις δυσκολίες, αλλά και η άλλη μου «οικογένεια», η Αθηναϊκή Ζυθοποιία που έχει όχι μόνο την οργάνωση και τις ικανότητες, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που αλληλοστηρίζονται και μαζί προχωρούν μπροστά.

Η διαφήμιση μπορεί να ξεπεράσει το gender stereotyping, εάν…

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα της, προτείνοντας, εγκρίνοντας ή δημιουργώντας, φτάσουμε στο να παράγουμε διαφημιστικό περιεχόμενο χωρίς στερεότυπα όχι από ανάγκη να «προκαλέσουμε» ή από φόβο να μην είμαστε αρκετά «politically correct», αλλά μόνο επειδή όλοι πραγματικά πιστεύουμε πως αυτό είναι όχι απλά το σωστό, αλλά το απόλυτα φυσιολογικό.

Το μοντέλο συνεργασίας clients-agencies αλλάζει επειδή…

Τα όρια μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται από τα agencies γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα αλλά και οι ταχύτητες με τις οποίες τρέχει κα αλλάζει ο κόσμος γύρω μας γίνονται όλο και πιο μεγάλες.

Οι άνθρωποι αύριο θα αντιλαμβάνονται τις επιχειρήσεις ως…

Εταιρικούς πολίτες οι οποίοι οφείλουν να συνεισφέρουν στην κοινωνία, να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και να φροντίζουν τους ανθρώπους τους… και φυσικά αξιολογούνται αυστηρά αναλόγως.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας του αύριο είναι…

Πολλές και διαφορετικές, καθώς η πολυπλοκότητα της εποχής το επιτάσσει. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βλέπει τη συνολική εικόνα που επικρατεί στην αγορά, να καταλαβαίνει τι είναι σημαντικό για την κάθε ομάδα ανθρώπων στην οποία απευθύνεται, να έχει γνώση της αγοράς της επικοινωνίας αλλά και στενή επαφή με το εμπορικό κομμάτι. Θα πρέπει να έχει προσαρμοστικότητα, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και ανεπτυγμένο αίσθημα συνεργατικότητας… και φυσικά να αντιλαμβάνεται σωστά τις τάσεις φιλτράροντας και ερμηνεύοντας κατάλληλα την πληθώρα πληροφορίας που είναι διαθέσιμη κάθε στιγμή.