Μετά από έλεγχο της TUV Austria Hellas

Ο όμιλος ΧΑΛΚΟΡ, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον κλάδο επεξεργασίας και εμπορίας χαλκού, επέλεξε να υιοθετήσει το επίπεδο Β+ της έκδοσης G3.1 της διεθνούς πρωτοβουλίας GRI για την έκδοση κοινωνικών απολογισμών. Η επαλήθευση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της διαρκούς δέσμευσης του ομίλου για συνεχή βελτίωση και προσφορά στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, και αποδεικνύει εμπράκτως ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής του κουλτούρας. Η TUV Austria Hellas υποστηρίζει τις εταιρείες που εναρμονίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, και προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω καταρτισμένων επαληθευτών.