Στοιχεία από την παγκόσμια έρευνα της KPMG

Συγκρίνοντας τα δεδομένα των επιχειρήσεων, διαφαίνεται ότι υπάρχει πιο θετική και σίγουρη διάθεση στην Ευρώπη (70%) και στην Ασία (68%) σε σχέση με τις ΗΠΑ (19%). Οι CEOs δηλώνουν πιο σίγουροι για την εξέλιξη και την πορεία της επιχείρησής τους από ό, τι ήταν πριν από έναν χρόνο και το 78% προβλέπει ανάκαμψη της οικονομίας και πολλές προσλήψεις μέχρι το 2018. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 CEOs από 10 μεγάλες αγορές διεθνώς και 9 βασικούς τομείς της βιομηχανίας. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι αυτό που απασχολεί περισσότερο τους CEOs είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην αγορά. Προτεραιότητα των στελεχών παγκοσμίως φαίνεται ότι είναι η ανάπτυξη σε νέες αγορές, η μεγαλύτερη εστίαση στους πελάτες, η γεωγραφική διεύρυνση, η μείωση του κόστους διάρθρωσης των επιχειρήσεων, η αύξηση της ταχύτητας στην αγορά και η προώθηση της καινοτομίας.