Στη Net#Work BBDO, Johannesburg για τη Virgin Atlantic Airline

Στην κατηγορία των Radio Lions απονεμήθηκαν επιπλέον μόλις 1 Gold, 2 Silvers και 11 Bronze. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ήταν ο Matthew Bull, Chief Creative Officer της Lowe Worldwide.