Στα προηγούμενα τεύχη αναφέρθηκα στη διάκριση του branding από τη διαφήμιση και το design. Σε αυτό το τεύχος θα συζητήσω μια πιο λεπτή γραμμή, αυτή μεταξύ branding και μάρκετινγκ.

Ας ξεκινήσουμε επαναλαμβάνοντας ότι το μάρκετινγκ δεν είναι απλά μια λειτουργία που έχει να κάνει με τακτικές προβολής ή πωλήσεων, όπως το υποβιβάζουν συχνά αρκετοί, αλλά η φιλοσοφία και ο πυρήνας της λειτουργίας των περισσότερων οργανισμών που ανταλλάσσουν το προϊόν τους με κάποιο κοινό. Από την ανακάλυψη και την κατανόηση των αναγκών του εκάστοτε κοινού, μέχρι την ικανοποίησή τους με σωστά σχεδιασμένο προϊόν, και από τον τρόπο προβολής του προϊόντος μέχρι το κανάλι που αυτό θα φτάσει στο κοινό και τον τρόπο ή το περιβάλλον που θα καταναλωθεί, το μάρκετινγκ επηρεάζει – συχνά καθορίζει – το σύνολο των βασικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.

Ας θυμηθούμε το εύρος που χρησιμοποιεί στον ορισμό του το American Marketing Association: «Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large». Αναφορικά με το branding, επιλέγω να χτίσω τον ορισμό αξιοποιώντας αποσπάσματα από την τελευταία έκδοση του Marketing Management των Kotler και Keller: «Broadly, a product is anything that can be offered to a market to satisfy a want or need, including physical goods, services, experiences, events, persons, places, properties, organizations, information, and ideas» και «branding is endowing the product with the power of a brand».

Λίγο απλουστευτικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι branding υπάρχει όταν το μάρκετινγκ επιλέγει να δημιουργήσει brand, να στοιχήσει τη δραστηριότητα και τα όπλα του πίσω από αυτό, και μέσω αυτού – όχι απλά του προϊόντος – να ικανοποιήσει ανάγκες και να δημιουργήσει αξία για όλους τους εμπλεκόμενους. «Μα αυτό ισχύει πια για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις» θα σκεφτείτε. Θα συμφωνήσω – με πιθανή εξαίρεση τα commodities. Αναρωτιέμαι όμως πόσες επιχειρήσεις εκεί έξω καταλαβαίνουν ότι το brand δεν δημιουργείται απλά με την εύρεση ενός ονόματος και το σχεδιασμό ενός σήματος, αλλά απαιτεί πολλά άλλα, με κυριότερα το brand purpose που προηγείται και το brand delivery που ακολουθεί. Αλλά αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση που ελπίζω στο μέλλον να βρω την ευκαιρία (και το χώρο) να ξανανοίξω.

ΥΓ. Κάποιοι με ρωτάτε γιατί επιμένω να χρησιμοποιώ αμετάφραστη αγγλική ορολογία. Αρκετή σύγχυση υπάρχει στο χώρο μας σε θέματα εννοιών και χρήσης των όρων. Η μετάφρασή τους σε κείμενα περιορισμένου αριθμού λέξεων, σαν αυτό εδώ, απλά την επιτείνει.