Τα δεδομένα δεν επιδέχονται αμφισβήτησης: η πρόσφατη μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα του IAB Europe έδειξε ξεκάθαρα ότι το 77% της αγοράς θεωρεί το Brand Safety μείζονα προτεραιότητα, ενώ το 57% εκτιμά ότι το ζήτημα γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο, καθώς εξελίσσονται και μεταβάλλονται οι προτιμήσεις των διαφημιζομένων. Και οι δύο διαπιστώσεις είναι σαφώς λογικές, εάν αναλογιστεί κανείς ότι κάποιες ανεπίκαιρες ή και αδέξιες πρακτικές (όπως blacklisting ή keyword targeting) παραμένουν βασικά εργαλεία για τα brands.

Η ίδια έρευνα επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση και καθοδήγηση όλων των εμπλεκόμενων μερών στην αλυσίδα της επικοινωνίας, ενώ καλεί για διερεύνηση δυνατότητας μίας πανευρωπαϊκής λύσης. Στην πρόοδο αυτής της αναζήτησης θα σταθεί, μεταξύ άλλων, η Helen Mussard, Chief Marketing Officer του IAB Europe στη keynote ομιλία της στο Brand Safety Conference που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 19 Μαρτίου. Καθώς ήδη επτά αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία, Τουρκία) έχουν αναπτύξει εθνικά πλαίσια προδιαγραφών για το Brand Safety και οι αποκλίσεις μεταξύ τους αρχίζουν να μειώνονται, το ενδεχόμενο μίας λύσης για όλη την Ευρώπη μέσα στους επόμενους μήνες διαφαίνεται πλέον ως αξιοσημείωτο ενδεχόμενο.