Οι βασικές προκλήσεις για τα brands και τους brand owners το 2023 είναι… να διατηρήσουν την προτεραιότητα του brand όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στην ιεραρχία των συνολικών αγοραστικών επιλογών του καταναλωτή, μέσα στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία η οποία χαρακτηρίζεται από πληθωριστικές τάσεις και οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό των αγοραστικών συνηθειών του.

Η δημιουργικότητα είναι η υπερδύναμη του marketing γιατί… είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιήσει ένα brand για να ξεχωρίσει και να εδραιώσει συναισθηματικούς δεσμούς με τον καταναλωτή.

Η μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά τα media είναι… η επίτευξη του Cross Media Measurement, η οποία θα επιφέρει οφέλη για τους shareholders. Για τους marketers & media planners, αποτελεσματικό budget allocation, διαμόρφωση στρατηγικής και ουσιαστική μέτρηση αποτελεσμάτων. Για τα media & τους publishers, fair pricing και επιτάχυνση εμπορικής ανάπτυξης. Για τους καταναλωτές, μηνύματα που τους αφορούν με λιγότερη ενόχληση.

Η τηλεόραση την επόμενη δεκαετία θα είναι… ως μέσο αρκετά διαφορετικό, ίσως ελάχιστα linear, αλλά πολύ πιθανόν το ίδιο σημαντικό με σήμερα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών ΑΙ, θα επιφέρουν ριζικές αλλαγές στην κατανάλωση περιεχομένου, κυρίως όσον αφορά στις δυνατότητες για personalization και interactivity. Σαν διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ίδιες αυτές τεχνολογίες και δυνατότητες για καλύτερη στόχευση (μέσω των διαθέσιμων data), έτσι ώστε η επικοινωνία του brand να εξελιχθεί αντίστοιχα, αυξάνοντας το relevance και την αποτελεσματικότητα.

Η ταύτιση επιχειρηματικότητας και αειφορίας θα επιτευχθεί όταν… η περιβαλλοντολογικά υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελεί μέρος της εταιρικής κουλτούρας, διέποντας τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις επιχειρηματικές λειτουργίες της επιχείρησης.

Τα ταλέντα που πρέπει να «καλλιεργήσει» ο marketer του μέλλοντος είναι… τα ταλέντα που πρέπει να έχει και στο σήμερα. Να συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την αποτελεσματικότητα και τη στρατηγική σκέψη. Να κατανοεί την καταναλωτική συμπεριφορά, να έχει επιχειρηματική αντίληψη, να προσαρμόζεται στις αλλαγές στο περιβάλλον που λειτουργεί και να εξελίσσει συνεχώς τις δεξιότητές του.