Ποια εξέλιξη στον τομέα των data θα είναι καθοριστική;

Η πλέον καθοριστικότερη είναι αυτή που έχει ήδη συντελεστεί: η έκρηξη των big data analytics. Μετά από περίπου μια δεκαετία, πολλές επιχειρήσεις έχουν εισαγάγει σε μεγάλο βαθμό μεθοδολογίες και συστήματα κατανόησης και μετατροπής μη οργανωμένων δεδομένων σε insights, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν business. Ο συνδυασμός αυτών με τις δυνατότητες που παρέχει πλέον το AI, μπορεί να εξασφαλίσει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, ώστε οι εταιρείες να επιστρέψουν μεγαλύτερη αξία στους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες τους.

Τι θα καθορίσει το μέλλον της σχέσης των brands με τα κοινωνικά δίκτυα;

Ο βαθμός στον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα θα αλληλεπιδρούν με τα συστήματα CRM των εταιρειών, τόσο για την πληρότητα της ενημέρωσης των καρτελών των πελατών όσο και για σκοπούς υλοποίησης καμπανιών, προς όφελος του πελάτη. Και αυτό εντός ενός πλαισίου πλήρους διαφάνειας για τον πελάτη, που δεν θα επισύρει παράπονα. Προκειμένου τα brands να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τα κοινωνικά δίκτυα, απαιτείται ανάπτυξη της «ωριμότητας» των χρηστών, να κατανοούν, δηλαδή, πως η ψηφιακή τους υπόσταση είναι αντίστοιχη της φυσικής τους και να λειτουργούν αντίστοιχα. Δεύτερον, απαιτούνται μεγαλύτερες τεχνικές ευελιξίες ώστε, όταν ένας πελάτης αλληλεπιδρά με ένα brand μέσω των κοινωνικών δικτύων, αυτή η αλληλεπίδραση να μη χάνεται.

Ποιος ο ρόλος των φορέων της αγοράς στην αναβάθμιση των στελεχών της;

Πλέον οι εταιρείες θα έχουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη των επαγγελματιών του marketing. Οι εργοδότες θα χρειαστεί να «αναμένουν» πως, κατά κανόνα, η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των νέων στελεχών θα τους εξασφαλίζει απλώς το -εξαιρετικά σημαντικό- πλαίσιο του τρόπου σκέψης και των soft skills, ωστόσο οι τεχνικές δεξιότητες θα πρέπει να αναπτύσσονται διαρκώς και on-the-job. Στην άλλη πλευρά της εξίσωσης, οι εκπαιδευτικοί φορείς θα χρειαστεί να διαμορφώσουν στοχευμένα προγράμματα, τα οποία οι εταιρείες θα χρησιμοποιούν για την κατάρτιση των στελεχών τους.