Η British American Tobacco Hellas λειτουργεί από τις αρχές του έτους σε ευθυγράμμιση με το myDATA (my Digital Accounting and Tax Application), τη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων που όρισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης. Ήδη, τα δεδομένα υποβάλλονται real-time στο myDATA, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό τις συναλλαγές και ενισχύει τη διαφάνεια. «Είναι απαραίτητο οι εταιρείες με σημαντική παρουσία στην ελληνική οικονομία να πρωτοπορούν σε τέτοιες ενέργειες, στηρίζοντας τις προσπάθειες για διαφάνεια των συναλλαγών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών.

Η συνεργασία με την ΑΑΔΕ στη δημιουργία αυτού του μηχανισμού ήταν εξαιρετική παρά τον σύνθετο χαρακτήρα που έχουν τέτοια projects για ομίλους με παρουσία σε πολλές διεθνείς αγορές. Η πρόληψη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου απαιτεί ανάλογες πρωτοβουλίες που μας βρίσκει αρωγούς», ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British American Tobacco Hellas, Vitalii Kochenko.