Η BaaS Digital ανανεώνει την επικοινωνία της με μία καμπάνια εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της, που συνοψίζεται στο statement «The Future is Hybrid».