Χρειάζεται άραγε άλλη απόδειξη ότι ο κλάδος των δημοσίων σχέσεων βρίσκεται σε διαδικασία εκ βάθρου αναδιάρθρωσης και αλλαγής; Σε μια τέτοια διαδικασία είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξουν συγκρούσεις: Όσο τα εργαλεία των δημοσίων σχέσεων αλλάζουν, εξελίσσονται και διευρύνονται, τόσο περισσότερο εισέρχονται σε άλλες λειτουργίες της Επικοινωνίας προκαλώντας «προστριβές». Δείτε: Περίπου 1.000 επαγγελματίες του κλάδου από την πλευρά των agencies αλλά και των πελατών, ανέδειξαν στο πλαίσιο του πρόσφατου Global Communications Report 2017, πρώτο το digital storytelling, ακολουθούμενο από τα social listening, social purpose, big data, behavioral research και influencer marketing.

Όλα αυτά καταλήγουν στο περιεχόμενο, ως κοινό παρανομαστή. Και κάπου εδώ ελλοχεύει η μεγάλη «έκπληξη»: σύμφωνα με το Content Marketing Institute, το content marketing πιθανόν να φθάσει στο σημείο κορεσμού του, δίνοντας έναυσμα για την «ανάσταση» του έντυπου περιεχομένου, το οποίο ο κλάδος των δημοσίων σχέσεων γνωρίζει πολύ καλά. Από την άλλη, η ψηφιακή πραγματικότητα έχει πολλές πιθανότητες να καταρρίψει το αιώνιο πρόβλημα των δημοσίων σχέσεων που είναι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών της. Αν συμβεί αυτό, τότε τα δεδομένα θα αλλάξουν άρδην στην Επικοινωνία.
Στη χώρα μας η εικόνα δεν είναι διαφορετική.

Η ελληνική αγορά των δημοσίων σχέσεων προχωρά πλέον προς την εξειδίκευση σε άλλους τομείς επικοινωνίας, όπως είναι η εταιρική ή προϊοντική επικοινωνία, το public affairs, τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εσωτερική επικοινωνία και τόσα άλλα. Στο σημερινό τεύχος ετοιμάσαμε ένα εξαιρετικά πλούσιο αφιέρωμα για τον κλάδο των δημοσίων σχέσεων, από εκείνα που σπάνια μπορεί να διαβάσει κανείς στη χώρα μας: Διεθνείς τάσεις, στοιχεία ερευνών, στατιστικά, εξελίξεις στο εξωτερικό, αλλαγές στην ελληνική αγορά, σχόλια και απόψεις επαγγελματιών του κλάδου συνθέτουν ένα εξαιρετικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο που αξίζει να μελετήσετε προσεκτικά.