Μια προσέγγιση βασισμένη στη γεωγραφική και ηλικιακή στόχευση απαιτείται να υιοθετήσουν τα brands με φόντο την πανδημία, δεδομένου ότι ο αντίκτυπός της σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο ήταν άνισα κατανεμημένος. Αυτό υποστηρίζει η Win Ee Chun, επιστήμονας της Συμπεριφορικής Αλλαγής του Split Second Research της Σιγκαπούρης και Καθηγήτρια Marketing του Nanyang Business School, Gemma Calvert.

Προτείνοντας την απομάκρυνση από τη χρήση μαζικών, μακρο-τάσεων, επισημαίνει ότι, παγκοσμίως, οι καταναλωτές βρίσκονται σε μια φάση «γνωστικής υπερφόρτωσης», κατά την οποία ο εγκέφαλος λαμβάνει περισσότερη πληροφορία από αυτή που μπορεί να επεξεργαστεί με ευκολία.

Σε συνδυασμό με την ανασφάλεια κατά τη μετάβαση στην κανονικότητα, εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα ο μέσος καταναλωτής θα είναι πιο επιρρεπής σε παρορμητικές αγορές, επιδεικνύοντας ισχυρή προτίμηση σε οικεία brands εμπιστοσύνης. «Τα προϊόντα που προκαλούν αισθήματα ασφάλειας, είτε μέσω λειτουργικότητας είτε μέσω συμβολισμών, είναι πιθανό να κερδίσουν σε δημοτικότητα κατά τη μεταβατική περίοδο», σημειώνει, καθώς οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μειώσουν την αβεβαιότητα και τη γνωστική υπερπροσπάθεια.

«Τα brands που θα διευκολύνουν τη δημιουργία νέων συνηθειών και θα ενταχθούν στις ζωές των καταναλωτών σε αυτή την περίοδο όπου οι ρουτίνες και τα τελετουργικά είναι εύπλαστα, μπορούν να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά στο ψηφιακό περιβάλλον».
(Πηγή: WARC)