Ο όμιλος ΟΤΕ υλοποίησε το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Covid-19, σε συνεργασία με την εταιρεία Byte Computer, για το Υπουργείο Υγείας, μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ). Το πληροφοριακό σύστημα εξασφαλίζει την «ανωνυμοποίηση» των στοιχείων των ασθενών, σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για τους μήνες που ακολουθούν, θα δίνει στην ΗΔΙΚΑ τη δυνατότητα συγκέντρωσης δεδομένων υγείας ασθενών με Covid-19 και διάθεσής τους στο Υπουργείο Υγείας και στους υγειονομικούς φορείς, τόσο για τον σχεδιασμό πολιτικών διαχείρισης της νόσου, όσο και για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας στους νοσούντες.

Ο Chief Commercial Officer Business Segment ομίλου ΟΤΕ, Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Με ολοκληρωμένες λύσεις ICT και με όπλο μας την τεχνολογία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Πολιτεία, τους πελάτες μας και την κοινωνία, και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».