Η Watt+Volt εμπιστεύτηκε το Vodafone Business για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, επενδύοντας στο δίκτυο Vodafone SD-WAN. Με το Vodafone SD-WAN, πλέον το κάθε σημείο του δικτύου της Watt+Volt είναι αυτόνομο, επιτρέποντας στα καταστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξάρτητα για διάφορες απαραίτητες ενέργειες, όπως είναι οι διαδικτυακές προσφορές.

Με το Vodafone SD-WAN μπορούν να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα διάφορα κανάλια συνδεσιμότητας, όπως ευρυζωνική, σταθερή, ασύρματα κινητά δίκτυα 4G και 5G, καθώς και μισθωμένη γραμμή. Επιπλέον, με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης λύσης το Vodafone Business αναλαμβάνει τη διαχείριση και τον σχεδιασμό του δικτύου ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας.

O Νίκος Κορωνέλλος, εμπορικός διευθυντής Corporate Segment του Vodafone Business, δήλωσε: «Το SD-WAN αποτελεί μία νέα τεχνολογία που θα αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και λειτουργούν οι επιχειρήσεις».