Στην ανανέωση της ταυτότητάς της προχωρά με στόχο να προβάλλει πιο δυναμικά την ιστορία και την κληρονομιά της. Σταθερή προτεραιότητα αποτελεί η ενδυνάμωση της ελληνικότητας της μάρκας, διατηρώντας τους ελληνικούς χαρακτήρες στην αναγραφή του ονόματός της, ενώ αξιοσημείωτη είναι η αλλαγή που παρατηρείται στην προβολή και στην παρουσίαση του «Α», το οποίο εμφανίζεται πλέον πιο κόκκινο και πιο μεγάλο. Παράλληλα, η λέξη «Ζύθος» τονίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της μάρκας. Τη σχεδίαση της νέας εικαστικής ταυτότητας ανέλαβε η Yalos Branding Intelligence.