Η TenFour ανέλαβε τον επικοινωνιακό σχεδιασμό και τη δημιουργία ενημερωτικής καμπάνιας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα InCircle, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Interreg Mediterranean της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο ανατέθηκε από την Civinet CY-EL και αφορά στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και του Κυκλικού Τουρισμού στις αραιοκατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές της Μεσογείου, καθώς και την εφαρμογή τους σε πέντε πιλοτικές πόλεις, το Ρέθυμνο, τη Λάρνακα, τη Χιμάρα, το Γκόζο και την Πάλμα.

Με κεντρικό μήνυμα «Be Part of the Circle», η TenFour δημιούργησε την εταιρική ταυτότητα του project, έντυπο ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, roll up banner) και ένα εκπαιδευτικού χαρακτήρα video με motion graphics, το οποίο θα προβληθεί σε επτά διαφορετικές γλώσσες. Την παραγωγή του video ανέλαβε η εταιρεία Imagina Pictures SA.