Στη Warply ανέθεσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) τον σχεδιασμό και τη δημιουργία της εφαρμογής για κινητά ΟΑΕΔ app, η οποία έχει ως βασικό στόχο την απλοποίηση της καθημερινότητας του πολίτη. Το ΟΑΕΔ app είναι μια εφαρμογή που έχει ενσωματωμένες ήδη πάνω από 40 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ στόχος είναι να εμπλουτίζεται διαρκώς με καινοτόμες λειτουργίες.

Η Warply ανέλαβε τον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. Μέσα από την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να κάνουν σύνδεση με τα στοιχεία του TAXIS και στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εγγραφή ή ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας τους. Μπορούν επίσης να ενημερώνονται για τα νέα του οργανισμού και του Υπουργείου με push notifications, να βρίσκουν σε διαδραστικό χάρτη πληροφορίες για τα υποκαταστήματα ΟΑΕΔ και οδηγίες για το υποκατάστημα, όπου είναι εγγεγραμμένοι, να κάνουν αιτήσεις και ενστάσεις ηλεκτρονικά.