Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προχώρησε στην απευθείας ανάθεση στην The Newtons Laboratory της δημιουργίας καμπάνιας, με στόχο την ενίσχυση της εικόνας 5 συνολικά νησιών στο Βόρειο & Νότιο Αιγαίο (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως), προκειμένου να αποσυνδεθεί η εικόνα τους από το προσφυγικό ζήτημα, να προβληθούν ως ασφαλείς προορισμοί και παράλληλα να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι εμπειρίες που μπορούν να προσφέρουν.

Η καμπάνια θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σχεδιασμό στρατηγικής, αναλυτικό σχεδιασμό του προγράμματος με περιγραφή προτεινόμενων δράσεων για κάθε νησί, δημιουργία βίντεο, social media υλικά και media plan. Η αμοιβή της αναδόχου ανέρχεται σε 125.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.