Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ προχώρησε στην απευθείας ανάθεση στην Intraway του έργου «Υπηρεσίες δημοσιότητας, υποστήριξης και ενημέρωσης κοινού της δράσης “Ψηφιακή Μέριμνα” του ΥΠΑΙΘ», στο πλαίσιο των Ρυθμίσεων «για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού Covid-19». Η Δράση «Ψηφιακή Μέριμνα» του ΥΠΑΙΘ αποτελεί πρόγραμμα υποστήριξης μαθητών/φοιτητών/σπουδαστών για την αγορά φορητών ηλεκτρονικών συσκευών μέσω voucher. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή Υπηρεσιών δημοσιότητας, υποστήριξης και ενημέρωσης του κοινού, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση πλάνου δημοσιότητας, την ενημέρωση δικαιούχων δράσης μέσα από φυσικά/ψηφιακά κανάλια, τη δημιουργία δικτυακού τόπου πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης προς την επιχειρηματική κοινότητα των προμηθευτών και ενέργειες ενημέρωσης του κοινού για τη δράση. Η αξία ανέρχεται σε 250.480 ευρώ.