Απαξιώνει τον κλάδο των designers, καταργεί ένα εξαιρετικό λογότυπο

Οι λόγοι των αντιδράσεων κινούνται σε δύο σκέλη: αφενός, κρίνεται αναίτια και επιζήμια η αντικατάσταση μιας εξαιρετικής εταιρικής ταυτότητας, που δεν έχει ακόμη κλείσει τον κύκλο ζωής της, αφετέρου, οι όροι του διαγωνισμού απαξιώνουν το επάγγελμα του κλάδου. Ο διαγωνισμός που έχει προκηρύξει το Εθνικό Θέατρο είναι ανοιχτός σε κάθε ενδιαφερόμενο που θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί και ο νικητής θα ανταμειφθεί με βραβείο 1.500 ευρώ.

Κατά συνέπεια, επισημαίνουν εκπρόσωποι του κλάδου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απευθύνεται σε σοβαρές και καταξιωμένες εταιρείες και επαγγελματίες, καθώς δεν είναι δυνατή η ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη μελέτη για ένα τέτοιο έργο, με αυτό τον προϋπολογισμό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σχεδόν σύσσωμη η κοινότητα των επαγγελματιών του branding & design, υποστηρίζει την εξαιρετική δουλειά της Mnp για το Εθνικό Θέατρο.