Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξής της, η People for Business προχωρά σε αλλαγές στο εσωτερικό της, αναβαθμίζοντας τον ρόλο έξι στελεχών της. Ειδικότερα, ο Πάνος Μπαλτάς αναλαμβάνει τον ρόλο του Partner, HR Advisory, από τη θέση του Director | Special Projects την οποία κατείχε.

Η Αθηνά Περατινού, ιδρυτικό στέλεχος της People for Business, αναλαμβάνει τον ρόλο του Manager στο Office, Group CEO. Ο Νίκος Βασιλός αναλαμβάνει τον ρόλο του Director, People and Culture και η Λύδια Καρυανάκη, η οποία εντάχθηκε στην εταιρεία ως Consultant, εξελίχθηκε σε Assistant Manager και πλέον αναβαθμίστηκε σε Manager, People and Culture.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Ρουμπής αναλαμβάνει τον ρόλο Project Manager στο Τμήμα Special Projects, στη Διεύθυνση People and Culture, ενώ η Χριστίνα Μπατζάκη, αρχικά στο δυναμικό της εταιρείας ως Consultant, στο τμήμα Special Projects, αναβαθμίζεται σε Senior Associate, Advisory της People for Business.