Η μεγαλύτερη πρόκληση για το marketing σήμερα είναι…

Σε μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα, με συνεχείς ανατροπές, πληθώρα πληροφοριών και προϊόντων και με την τεχνολογία σε καθοριστικό ρόλο, μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διαρκής ανάπτυξη καινοτομίας σε προϊόντα και επικοινωνία, που απαντούν σε πραγματικές καταναλωτικές ανάγκες και παρέχουν νέες εμπειρίες, ενισχύοντας την αξία του brand και της αγοράς.

Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι διαφημιζόμενοι από τα agencies, είναι…

Να επαναπροσδιορίσουμε τη διαφήμιση και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται. Η πληθώρα ερεθισμάτων και πηγών έμπνευσης και δημιουργικότητας σχηματίζουν μια τεράστια ευκαιρία ενίσχυσης και αναβάθμισης του ρόλου της επικοινωνίας πλέον.

Στη σημερινή συγκυρία, η τεχνολογία συνεισφέρει…

Μέσα από την τεχνολογία αναπτύσσονται σύγχρονα εργαλεία και λύσεις που δίνουν πρόσβαση σε αμέτρητες πληροφορίες και δεδομένα τα οποία με τη βοήθεια της γνωστικής και συμπεριφορικής επιστήμης συμβάλλουν καθοριστικά στο σχεδιασμό στοχευμένης, οικονομικά αποδοτικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Η εξέλιξη που θα αλλάξει ριζικά την επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή, είναι…

Η άμεση και εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου. Τα social media αποτελούν πλέον το βασικό, αμφίδρομο κανάλι επικοινωνίας καταναλωτών και brands.

Το μέλλον της τηλεόρασης την επόμενη δεκαετία θα είναι…

Εξαιρετικά ενδιαφέρον, στη ψηφιακή εποχή. Η τηλεόραση θα συνεχίσει να έχει απήχηση καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες προσανατολίζονται στη νέα ψηφιακή τηλεοπτική εμπειρία, που πλέον αλλάζει τόσο τον τρόπο κατανάλωσης της τηλεόρασης, όσο και το ίδιο το περιεχόμενο. Μετατρέπεται, ήδη, σε μία εξατομικευμένη υπηρεσία που στηρίζεται στην κατανάλωση πλούσιου, εξειδικευμένου περιεχομένου.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο Μarketer του αύριο είναι…

Είναι και πρέπει να είναι business leader και strong brand builder. Παράλληλα, το μάρκετινγκ χρησιμοποιεί δεδομένα, επικεντρώνεται στην ανάλυση, αξιοποιεί την τεχνολογία και σε συνδυασμό με την ισχυρή προσωπική διαίσθηση σχεδιάζει τη στρατηγική και την επικοινωνία για την ανάπτυξη των brands και των επιχειρήσεων.

Το κείμενο υπογράφει η Σοφία Μουσδράκα, Sr. Marketing Manager Greece/Cyprus & Public Policy and Government Affairs, PepsiCo