Ανάδοχος σε δύο διαγωνισμούς αναδείχθηκε η Οικονομοτεχνική. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε νικήτρια στο spec των Asociatia Operatorilor Din Agricultura Ecologica Bio Romania και M-P.O.AI Ltd για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του project «EUDairies», με τίτλο «Have a taste of European Halloumi and Organic milk». Το έργο αφορά την προώθηση προϊόντων σε Ρουμανία, Ελλάδα και Κύπρο, με προϋπολογισμό 666.697 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Παράλληλα, επικράτησε και στο spec των ΑΑΟΣ ΒΑΕΝΙ Νάουσα, ΕΟΣ Σάμου, Regional Vine and Wine Chamber «Trakia» και Professional Wine Association «Terasele Dunarii» Ostrov για το έργο «Wine Quality Legend», προϋπολογισμού 2.517.222 ευρώ. Το «Wine Quality Legend» αφορά στην προώθηση ευρωπαϊκών κρασιών (ΠΟΠ Ξινόμαυρο, ΠΟΠ Σάμος, PDO/PGI Mavrud, PGI Terasele Dunarii) σε Νότιο Κορέα, Βιετνάμ και Σιγκαπούρη.