Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Κριτική», σε πλήρως αναθεωρημένη και συμπληρωμένη δεύτερη έκδοση, το νέο βιβλίο του Δρα Ανδρέα Μήλιου «Εταιρική ταυτότητα και εικόνα- Από τον σχεδιασμό στην επιτυχία».

«Εταιρική ταυτότητα και εικόνα»Του Δρα Ανδρέα Μήλιου.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Κριτική», σε πλήρως αναθεωρημένη και συμπληρωμένη δεύτερη έκδοση, το νέο βιβλίο του Δρα Ανδρέα Μήλιου «Εταιρική ταυτότητα και εικόνα- Από τον σχεδιασμό στην επιτυχία». Το βιβλίο, το οποίο προλογίζει ο καθηγητής Γ. Αυλωνίτης, πραγματεύεται όλα τα θέματα της επιχειρηματικής επικοινωνίας και επικεντρώνεται στον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η εταιρική ταυτότητα στη δημιουργία θελκτικής εικόνας, ανταγωνιστικής ισχύος και μεγιστοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής του μάρκετινγκ.

Στο βιβλίο εξετάζονται οι στρατηγικές, οι πολιτικές, οι τακτικές και οι διαδικασίες της επιχειρηματικής επικοινωνίας και παρέχονται πρακτικές οδηγίες για τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας που προάγουν τη διαφοροποίηση και την αναγνωρισιμότητα και οδηγούν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Για καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου γίνεται ευρεία χρήση παραδειγμάτων, καλών πρακτικών και μελετών περίπτωσης. Το βιβλίο τοποθετείται ως πολύτιμο εργαλείο για φοιτητές, στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες και δημοσιογράφους, αλλά και για αναγνώστες που επιθυμούν να κατανοήσουν τα μυστικά της επικοινωνίας.